Colofon

Verkoop en informatie

Bakker Schoon Makelaardij

Dorpsstraat 573
Noord-Scharwoude

Telefoon: (0226) 343455

Ontwikkeling
Lanthuijsen is een ontwikkeling van Ballast Nedam Development.


Disclaimer

Tot slot…
Deze brochure is met zorg samengesteld aan de hand van de, op het moment van samenstelling, beschikbare gegevens en tekeningen. Deze brochure is geen contractstuk en derhalve kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Met betrekking tot contractdocumenten geldt:


(detail)wijzigingen in ontwerp, constructie en afwerking blijven voorbehouden mits deze geen ernstige afbreuk doen aan de kwaliteit van het gebouwde; wijzigingen welke voortvloeien uit de eisen van de overheid, de energie exploitant en/of nutsbedrijven blijven voorbehouden.


Projectcommunicatie: doorendoor ontwerp, Amersfoort